Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Povedali o mne

Mgr. Eva Turáková, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov s autizmom, zriaďovateľka Francesca – regionálneho autistického centra a KACP – krajského autistického centra.

“Pamätám si ako dnes, keď som prvýkrát uvidela Julinku u nás v škole, sídlili sme vtedy ešte v kláštore u františkánov. Bola ako zjavenie, rozprávková bytosť, nádherné husté vlásky, prekrásne zasnené oči. Takto vyzerajú víly v rozprávkach. Z Julinky nám vyrastá mladá slečna, ktorá dostala od Boha veľa darov, ktoré sa s láskou snažia u nej rozvíjať jej rodičia, učitelia a terapeuti. Tá rozprávková zasnenosť a čistota krásnej ľudskej bytosti jej našťastie ostáva ako ten najkrajší dar.”

 

PaedDr. Eva Soroková, bývalá učiteľka v materskej škole pre deti s autizmom, terajšia učiteľka základnej školy pre žiakov s autizmom.

“Môj prvý dojem bol, že k nám prišlo jedno krásne dieťa, ako anjelik. No zrazu tu stojí veľká slečna. Mám možnosť sledovať jej posun. V prvom roku sme Julinke mohli ponúknuť vytvorenie štruktúry dňa, bolo potrebné jej ukázať aj isté hranice na vymedzenie priestoru. Dodržiavanie metód a prístupov smerovalo u nej ku každodennému fungovaniu a upokojeniu. V začiatkoch bolo jej vystupovanie v pozícii “ja”, neskôr sme mohli sledovať, ako začína akceptovať ľudí okolo seba. Julka dneška vytvára nielen priateľstvá, ale ponúka viditeľný súcitný prístup svojim spolužiakom, priateľom, ľudom na okolo, chráni a pomáha.”

 

Anna Vašková, bývalá učiteľka a vychovávateľka materskej školy pre deti s autizmom, asistentka v základnej škole pre žiakov s autozmom, terajšia arteterapeutka.

“Ako to robia dospelí a deti,
 že im z úst plynú zmysluplné vety.
 Aj mne sa páči slnko a chutí čokoláda,
 prečo sa o krásnych veciach tak ťažko veta skladá?
 Čo ak sa mi sníva, že sa zhovárame?
 Vieš, aký mám hlas v skutočnosti v hlave?
 Lentilkové autá a nnožnice samostrižky,
  zvukové a plné svetiel, zaujímavé detské knižky.
 Snívam, že ako ja chcem pochopiť Tvoje otázky,
 dokážeš raz aj Ty nájsť odpovede cez moje obrázky.”

 

Mgr. Janka Ovadová, triedna učiteľka

“Julka má rada hudbu a piesne. Piesne a texty k ním dokáže vyhľadať aj pomocou počítača na internete. Prepisom textov sa dokáže slová piesni naučiť a memorovať. Zvláda aj spevácke vystúpenia a nácvik s tým súvisiaci, prispôsobený jej tempu. Je spoločenská a kontakt, ak má záujem, dokáže nadviaza,ť či už s dieťaťom alebo dospelým(spôsobom jej vlastným). Rada tancuje a hrá sa hudobno – pohybové hry. Vie sa bicyklovať na bicykli s pomocnými kolieskami. Počas hipoterapie jazdi na koni samostatne pod dohľadom dospelej osoby. Obľúbenou aktivitou je návšteva kúpaliska. Vo vode sa správa s rešpektom.

Kresba je s obsahovým zameraním. Kreslí hlavne to, čo sa jej páči, čo má rada a čo prežíva. Prepisuje texty z knihy, PC obrazovky a naopak (len s malými chybami, ak ide o samostatnú prácu), pod dohľadom, skoro bezchybne. Zdokonaľuje sa jej sebaobslužná činnosť a manuálne zručnosti v oblasti stravovania a stolovania. Umýva a utiera riad po desiate. Dokáže ho uložiť so slovnou dopomocou. Práca v kuchynke, príprava jednoduchých jedál pomocou procesuálnej schémy, je v posledno čase to, čo ju veľmi teší.Obľubuje prekladanie slov do iných jazykov (Google prekladač).”