Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Ďakujeme

Radi by sme vyslovili naše “Ďakujem!” niekoľkým organizáciám a tiež konkrétnym ľuďom:

Organizácie:

Ľudia: Anna Vašková; Mgr. Eva Turáková; Inge Doležalová; Zuzana Chromá; MUDr. Jana Chamilová; MUDr. Terézia Rosenbergerová; Ing. Jana Bonková; Ing. Miloš Servátka PhD.; Ing. Martin Kovalčík; Ing. Juraj Gromoš; Mgr. Roman Pavlík; doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa PhD.; Ing. Andrea Lacková; Martin Husovský; Mgr. František Novotný; Ing. František Paľa; PhDr. Zuzana Kurejová; PhDr. Rudolf Dupkala; Ing. Igor Bilák; Mgr. Zuzana Procházková; Ing. Marek Varga; Ing. Róbert Oros; PhDr. Michal Bycko; PhD.; Mgr. Peter Cirjak