Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Zverejnené dňa 23.1.2015 v Galéria

Strom lásky

Strom lásky

Strom lásky

Júlia prežívala obdobie, keď sa jej priateľka a osobná asistentka vydávala. Naplno prežívala proces, kedy je láska medzi mužom a ženou a ozvláštnená aktom sobáša. Bolo potrebné dať tomu podobu, ktorej lepšie porozumie. Júlia totiž chcela darovať svoj obraz ako svadobný dar obom snúbencom. Preto sme personifikovali nevestu do pozície princezny a ženícha do pozície princa. Maľovala v procese rozprávania rozprávky. Arteterapeutka jej rozprávala krátky príbeh lásky a v krátkych intervaloch sa na obraze doplnilo hovorené slovo. V záverečnej fáze sme mali potrebu objať tento obraz, preto sme zaľúbenú dvojicu zakomponovali do stromu. Myšlienka, opísať obraz ako strom lásky, vzišla zo samotného procesu.