Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Zverejnené dňa 1.6.2015 v Uncategorized

Ďakujeme ČSOB Nadácii

Ďakujeme ČSOB Nadácii

Touto cestou chceme vysloviť veľké ďakujem nadácii ČSOB.

V období od 1.12.2014 do 31.5.2015 finančne podporila nielen tvorbu, ale aj všetky výstavy nadanej Júlie Letovej, autistky, 12 ročného dievčatka z Prešova. Tie sa uskutočnili za účelom ukázať v akom napr. obore sa môžu deti s autizmom uplatniť. Nadácia ČSOB podporila profesionálny prístup v arteterapii, spoluprácu s médiami a ďalšími organizáciami. Vďaka podpore a Julinke Letovej sa tak spoločnosť na Slovensku dozvedela o tvorbe a možnostiach arteterapie pre deti s autizmom a ako im pomáha výstava prác pri začlenení sa do spoločnosti.