Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Zverejnené dňa 19.2.2015 v Galéria

Andy Warhol

Andy Warhol

Andy Warhol

Andy Warhol je v Júliiných očiach víla Zimozelka. A tak to aj ostane. Avšak sú tu prítomné zaujímavé fragmenty. V arteterapii je veľmi obľúbený výraz, artefakty. Artefakty sú akési stopy. Napríklad v Júliinom prípade je dobré tieto stopy pozorne sledovať a klásť si otázku, kam nás dovedú. Obraz vznikal v období, keď Júlia v svojom okolí počula skloňovať svetoznáme meno Andy Warhol. Zahliadla jeho portrét aj na počítačovej obrazovke u arteterapeutky. Tá sa však nesnažila upútať Júliinu pozornosť. Nebol to úmysel. Stojí za úvahu, ako a do akej mieri zasahujú obrazy bežného života, či zvuky a rozhovory do Júliinho sveta. Práve cez jej tvorbu a pomoc pri tvorbe nám môže odhaliť tieto nezodpovedané otázky. Obraz povie niekedy naozaj viac, ako slovo. Navyše technika a farebná škála, ktorú využíval tento slávny umelec môže byť ľuďom s autizmom veľmi blízka. Je to terapia, v ktorej nechávame pôsobiť majstrovské dielo na ľudí nevedome i vedome. Následne môžu sami výtvarne stvárniť svoje pocity z diela, prípadne vybrať si z neho určitú časť a doplniť ju o svoj nápad. Prítomnosť sa tak spojí s minulosťou a može človeka, aj s postihnutím, posunúť vpred.