Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted on 1.6.2015 in Uncategorized

Thank you to ČSOB Foundation (SK only)

Thank you to ČSOB Foundation (SK only)

Touto cestou chceme vysloviť veľké ďakujem nadácii ČSOB.

V období od 1.12.2014 do 31.5.2015 finančne podporila nielen tvorbu, ale aj všetky výstavy nadanej Júlie Letovej, autistky, 12 ročného dievčatka z Prešova. Tie sa uskutočnili za účelom ukázať v akom napr. obore sa môžu deti s autizmom uplatniť. Nadácia ČSOB podporila profesionálny prístup v arteterapii, spoluprácu s médiami a ďalšími organizáciami. Vďaka podpore a Julinke Letovej sa tak spoločnosť na Slovensku dozvedela o tvorbe a možnostiach arteterapie pre deti s autizmom a ako im pomáha výstava prác pri začlenení sa do spoločnosti.